Aktuellt

2018-11-19

Amazone övertar Schmotzers radrensarprogram

 

Den 1 januari 2019 överlåter Maschinenfabrik Schmotzer GmbH sitt produktprogram för radrensare till Amazone Group. 

Amazone, som framförallt tillverkar lantbruks- och grönytemaskiner, utökar därmed sitt produktprogram ytterligare. Tillverkningen är kvar på fabriken i Bad Windsheim och alla anställda kommer att stanna inom det nybildade Schmotzer Hacktechnik GmbH & Co. KG och bli en del av Amazone Group. Schmotzer Hacktechnik fortsätter med försäljning och serviceaktiviteter som tidigare och redskapen kommer, även fortsättningsvis, att säljas under märkesnamnet Schmotzer. 

Ferdinand Wahl, chef på Maschinenfabrik Schmotzer GmbH, stannar kvar och fortsätter ha en aktiv ledande roll inom det nya bolaget.

Radrensningsteknologin befinner sig i ett uppsving 
Amazones företagsledare, Christian och Dr. Justus Dreyer, betraktar övertagandet av Schmotzer radrensarteknologi som ett viktigt steg framåt för vidareutveckling av Amazones växtodlingskompetens. ”Radrensarna upplever en renässans, speciellt i de stora jordbruksländerna. Under de tre senaste decennierna har radrensarna fört en blygsam tillvaro, förutom för de som bedriver ekologisk odling, men framöver kommer de att vara ett viktigt redskap även för den konventionella odlingen. 

Förutom en mekanisk ogräsrensning finns även andra positiva aspekter. De förbättrar jordstrukturen och främjar rottillväxten samt tillförseln av näringsämnen” säger Christian och Dr. Justus Dreyer. 

Schmotzer har tillverkat radrensare sedan 1922. En förändrad medvetenhet inom jordbruket har de senaste åren medfört en kontinuerlig tillväxt inom detta produktsegment. Ferdinand Wahl tillägger ”Jag är glad att vi hittat en partner i Amazone, en partner som kommer att kunna hjälpa till och vidareutveckla denna sektor”. 

Kameror och styrsystem ger högre kapacitet 
Ferdinand Wahl förklarar de orsaker som har förhindrat ett genombrott för radrensningsteknologin de senaste decennierna. ”Inom den ekologiska odlingen har tekniken använts flitigt, men arbetskraftkrävande och kostnadsrelaterade nackdelar har bromsat användningen av radrensare för det konventionella lantbruket. Tack vare den tekniska utvecklingen, kan man utrusta en radrensare med kamera- och styrsystem, vilket gör det möjligt att uppnå mycket högre kapacitet och avsevärt lägre kostnad per hektar än tidigare”.

Stor potential inom integrerad växtodling
Christian och Dr. Justus Dreyer beskriver Amazones framtidsvyer: ”Konkret ser vi en internationellt stor potential för radrensningsteknologin inom integrerad växtodling, där den får större och större betydelse världen över. Kombinationen av radrensningsteknologi med flytgödsel och riktad eller selektiv växtskydds-behandling i samma arbetsmoment, öppnar ytterligare möjligheter för en optimering av jordbruket i framtiden. Vi vill också vara innovationsledande inom detta redskapssegment”.

Företagsledarna för AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG: Christian Dreyer (till vänster) och Dr. Justus Dreyer (till höger) Företagsledare för Maschinenfabrik Schmotzer GmbH: Ferdinand Wahl (i mitten)

Företaget:
Amazone Group har under räkenskapsåret 2017 uppnått en konsoliderad omsättning på 457 miljoner Euro och exportandelen uppgick till 80%. Amazone har ca 1850 anställda varav 130 är praktikanter. Under 2016 utökade Amazone både sitt produktprogram och produktionskapacitet, tack vare övertagandet av Vogel & Noot i Mosonmagyaróvár, Ungern som tillverkar plogar.

{{ art.PublishedShortDateString }}

{{art.Header}}

Följ oss på