Ventrac
Ventrac din släntklippare

Med Ventrac kör du säkert i slänterna, om du följer instruktionerna! Ventrac 4500 utrustad med dubbelmontage är godkänd för klippning av gräs i slänter med upp till 30 graders lutning.

Hemsida

Följ oss på